Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

5838 328e 500

#Fun let’s do it  🎸

July 19 2017

4009 1242

sxylusty:

💕

Reposted fromamatore amatore via100p 100p
1737 8a9f

#Fun let’s do it  🎸

5381 7ffa
Reposted fromtayfun tayfun viatomesh tomesh
9149 1a30
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viatomesh tomesh
ChillmanEasy
1544 9994
Reposted fromdarkanes darkanes vianothingforyou nothingforyou
5343 a6e4
Reposted fromLittleJack LittleJack via100p 100p
4003 9a0e
Reposted fromamatore amatore
ChillmanEasy
Myślę, że to gdzieś w głębi będzie siedzieć jeszcze przez wiele lat. Nie chodziło o moje uczucie do Niego, ale o pierwszą gorycz i odrzucenie..
— Cieszę się jednak, że nie wyszło między nami.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaonlyhedone onlyhedone
ChillmanEasy
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaonlyhedone onlyhedone
9967 4262 500

melisica:

Love

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaonlyhedone onlyhedone

July 18 2017

ChillmanEasy
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

July 17 2017

ChillmanEasy
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
ChillmanEasy
Zrozumieć trzeba jak groźne są pozory
— 6 lat później
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera
ChillmanEasy
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaszydera szydera
ChillmanEasy
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
ChillmanEasy
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
ChillmanEasy
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viaszydera szydera
ChillmanEasy
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszydera szydera
ChillmanEasy
8438 84bb 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl